Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số img1 với đường thẳng y = 3x - 6.         

A.

3.

B.

0.

C.

1.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C) và đường thằng (d) là img1  img2.

  Hệ phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt nên (C) cắt (d) tại hai điểm.

 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...