Tìm giá trị lớn nhất img1và nhỏ nhất img2 của hàm số img3.        

A.

img1, img2.        

B.

img1, img2.

C.

img1, img2.

D.

img1, img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có : img1.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...