Tìm giá trị lớn nhất của tham số img1 để hàm sốimg2 đồng biến trên img3.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  TXĐ: img1. Ta có img2. Để hàm số đồng biến trên img3 thì img4 ( Dấu img5chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm trên img6) ĐK: img7img8img9. Vậy giá trị lớn nhất của img10 để hàm số đồng biến trênimg11 là img12.

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...