Tìm giá trị lớn nhất img1 của hàm img2 trên đoạn img3  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1. img2. Với img3 ta chỉ chọn được nghiệm img4. img5; img6; img7 img8.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...