Tìm giá trị dương của img1 để img2 với img3:  

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Ta có: img1img2. Ta có: img3img4img5 img6.(Theo đề bài img7). Theo đề bài: img8.  

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...