Tìm img1 để img2.

A.

img1.                        

B.

img1.

C.

img1

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

img1 .

 

Đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...