Tần số hoán vị gen là:

A.

Tổng % số tế bào xảy ra hoán vị gen tính trên tổng số tế bào tham gia quá trình giảm phân.

B.

Tỉ lệ giữa số kiểu giao tử hoán vị với số kiểu giao tử liên kết.

C.

Tổng phần trăm các loại giao tử hoán vị tính trên tổng số giao tử được sinh ra.

D.

Tổng phần trăm số giao tử cái hoán vị tính trên tổng số giao tử cái được sinh ra.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tổng phần trăm các loại giao tử hoán vị tính trên tổng số giao tử được sinh ra.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...