Tìm tất cả các giá trị img1 để hàm số img2 nghịch biến trên tập xác định của nó.

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Tập xác định img1 Trường hợp img2: img3 Hàm số trở thành img4 nghịch biến trên img5img6 thỏa mãn. Trường hợp img7: img8 img9  Hàm số nghịch biến trên tập xác định img10. (Dấu img11 xảy ra tại hữu hạn điểm trên img12) ĐK: img13 img14img15img16. Kết hợp cả img17 trường hợp ta được img18.

Vậy đáp án đúng là A. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...