Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số img1.  

A.

img1.

B.

img1 và img2.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1,img2 img3  Bảng biến thiên: img4  Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng img5 và img6.
Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...