Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img1để đường thẳng img2cắt đồ thị hàm số img3 tại ba điểm img4 phân biệt sao img5  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có phương trình hoành độ giao điểm là: img1 img2.Để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt thì phương trình img3có hai nghiệm phân biệt khác img4.Hay img5.Với img6 thì phương trình img7 có ba nghiệm phân biệt là img8 (img9 là nghiệm của img10). Mà img11 suy ra điểm có hoành độ x=1 luôn là trung điểm của hai điểm còn lại. Nên luôn có 3 điểm A,B,C thoả mãn img12 Vậy img13.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...