Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img1 để đồ thị hàm số img2có các điểm cực đại và cực tiểu đối xứng nhau qua đường thẳng img3.           

A.

img1

B.

img1

C.

img1hoặc img2.

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 

img1  img2Để hàm số có cực đại và cực tiểu thì img3. Giả sử hàm số có hai điểm cực trị là: img4  Trung điểm của đoạn AB là img5. Điều kiện để img6 đối xứng nhau qua đường thẳng img7img8vuông góc với đường thẳng img9img10 img11  Kết hợp với điều kiện ta có: img12.  

 

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...