Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có nghiệm duy nhất lớn hơn Trac nghiem online - cungthi.vn. Biết rằng đồ thị của hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn là hình bên.
Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn hoặc Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Ta có Trac nghiem online - cungthi.vn Xem phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn. Số giao điểm của Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn là số nghiệm của (*). Dựa vào đồ thị hàm số, yêu cầu bài toán Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...