Tìm tất cả các giá trị của tham số img1 để phương trình img2 có nghiệm.         

A.

img1.

B.

img1.        

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Phương trình img1 có nghiệm img2 img3 img4.   Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...