Tìm tất cả các giá trị của tham số img1 để hàm số img2 có cực trị.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có img1 Để hàm số có cực trị ta xét hai trường hợp: Ä Trường hợp 1: img2 ta có img3; img4 img5 Bảng biến thiên   Dựa vào bảng biến thiên ta thấy khi img6 thì hàm số đạt cực đại tại img7. Vậy img8 thoả mãn. Ä Trường hợp 2: img9 để hàm số có cực trị thì img10 có hai nghiệm phân biệt img11 img12img13. Kết hợp hai trường hợp trên ta được img14.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...