Tìm tập xác định của hàm số img1        

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Chọn A  Hàm số đã cho xác định khi img1 Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...