Tìm tập hợp tất cả các điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức img1 thỏa img2.

A.

Các đường thẳng img1.        

B.

Các đường thẳng img1.

C.

Điểmimg1.        

D.

Điểm img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...