Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau img1.                 

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Ta có: img1      img2

Suy ra img3.  

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...