Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho khi chia số đó cho 3 dư 2, cho 4 dư 3, cho 5 dư 4 và cho 7 dư 6.

A.

419

B.

418

C.

420

D.

421

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Gọi số tự nhiên cần tìm là A. Ta có: A + 1 chia hết cho 3; 4; 5 và 7. Suy ra A + 1 chia hết cho 420. Vì A là số tự nhiên bé nhất thoả mãn A chia cho 3 dư 2, cho 4 dư 3, cho 5 dư 4 và cho 7 dư 6 nên $A + 1 = 420,$ suy ra A = 419. Vậy số tự nhiên cần tìm là 419.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...