Tìm số nghiệm của phương trình: img1.          

A.

2.

B.

1.

C.

0.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án B Phương trình img1 img2  .

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất.  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...