Tìm số hạng chứa img1 trong khai triển img2 thành đa thức  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số hạng tổng quát trong khai triển img1 là img2 Số hạng chứa img3 ứng với img4. Khi đó số hạng chứa img5 là: img6.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...