Tìm số hạng chứa img1 trong khai triển img2, biết img3.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  +) Từ giả thiết img1img2. Điều kiện: img3, img4. img5img6img7img8img9  img10img11 suy ra img12. +) Ta có img13. Số hạng thứ img14 trong khai triển là img15img16img17img18img19với img20, img21. +) Số hạng chứa img22 trong khai triển thỏa mãnimg23img24img25img26img27. +) Suy ra số hạng phải tìm là số hạng thứ img28: img29img30img31.

 

Đáp án đúng là  A

Chọn A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...