Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số img1

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Xét mẫu thức: img1 +) Ta có: img2 là các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. +) Ta có: img3 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Vậy đồ thị hàm số đã cho có img4 đường tiệm cận. img5Chọn đáp án D. Nhận xét: Do tập xác định của hàm số là img6 nên không tồn tại img7 Sử dụng máy tính cầm tay: Nhập biểu thức hàm số img8 vào máy tính: aQ)+3RQ)dp3qcQ)$+2 img9  Nhập img10 rp1.99999999= img11 Dự đoánimg12 Nhập img13 rp0. 99999999= img14 Dự đoánimg15 Nhập img16 r1.000000001= img17 Dự đoánimg18 Nhập img19 r2.000000001= img20 Dự đoánimg21 Vậy img22 là các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Nhập img23 r10^10)= img24 Dự đoánimg25 Vậy img26 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho. img27Chọn đáp án D.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...