Tìm img1 sao cho img2

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:         Xét khai triển img1 Chọn img2, ta được: img3  Chọn img4,img5, ta được: img6  Trừ hai đẳng thức trên vế theo vế ta được: img7   

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...