Tìm phương trình các tiệm cận của đồ thị hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn

A. y = 5x + 1 và Trac nghiem online - cungthi.vn
B. y = 2x - 3 và Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vnvà 2x - 3 = 0
D. y = 5x + 1 và 2x – 3 = 0
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về tiệm cận của đồ thị hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...