Tìm phát biểu sai?

A.

Tơ tằm là tơ thiên nhiên.

B.

Tơ visco là tơ thiên nhiên vì xuất xứ từ sợi xenlulozơ.

C.

Tơ nilon-6,6 là tơ tổng hợp.

D.

Tơ hóa học gồm hai loại là tơ nhân tạo và tơ tổng hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tơ visco là tơ thiên nhiên vì xuất xứ từ sợi xenlulozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...