Tìm phát biểu đúng về công suất trung bình P tiêu thụ bởi mạch điện xoay chiều:

A.

P là điện năng tiêu thụ trung bình trong một giây bởi mạch điện.

B.

P bằng tích số công suất biểu kiến với hệ số công suất.

C.

P được phát ra hoàn toàn dưới dạng nhiệt.

D.

P là điện năng tiêu thụ trung bình trong một giây bởi mạch điện, bằng tích số công suất biểu kiến với hệ số công suất và được phát ra hoàn toàn dưới dạng nhiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

P là điện năng tiêu thụ trung bình trong một giây bởi mạch điện, bằng tích số công suất biểu kiến với hệ số công suất và được phát ra hoàn toàn dưới dạng nhiệt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...