Tìm phát biểu đúng?

A.

Thiếc không tan trong dung dịch kiềm đặc.

B.

Thiếc là kim loại có tính khử mạnh.

C.

Trong tự nhiên, thiếc được bảo vệ bằng lớp màng oxit nên tương đối bền về mặt hoá học.

D.

Thiếc không được dùng để chế tạo hợp kim.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trong tự nhiên, thiếc được bảo vệ bằng lớp màng oxit nên tương đối bền về mặt hoá học.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...