Tìm những phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

1. Thiếc, chì là những kim loại mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

2. Pb không tác dụng với dd H2SO4 loãng lẫn dd H2SO4 đặc nóng vì sản phẩm là PbSO4 không tan bao bọc ngoài kim loại.

3. Sn, Pb bị hoà tan trong dd kiềm đặc nóng.

4. Sn tác dụng với dd H2SO4 loãng và dd H2SO4 đặc tạo ra cùng một loại muối.

A.

1, 2.

B.

2, 3.

C.

1, 3.

D.

3, 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 3.

1. Thiếc, chì là những kim loại mà nguyên tử có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

3. Sn, Pb bị hoà tan trong dd kiềm đặc nóng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...