Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng số trung bình cộng của hai chữ số của số đó bằng 6 và chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị.

A.

84

B.

48

C.

36

D.

63

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...