Tìm mệnh đề đúng:

A.

Đường tròn có một tâm đối xứng và có một trục đối xứng.

B.

Hình chữ nhật có hai trục đối xứng.

C.

 Tam giác img1 vuông cân img2.

D.

 Hai tam giác vuông img1img2 có diện tích bằng nhau img3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...