Tìm m để phương trình img1 có ba nghiệm phân biệt.

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: + Khi img1img2 phương trình cho trở thành: img3img4 Do đó: img5 không thỏa mãn đề bài. + Khi img6img7 Đặt img8img9. Phương trình cho trở thành img10. Phương trình cho có ba nghiệm phân biệt img11 có hai nghiệm img12 thoả img13 Khi img14. Do có hai nghiệm phân biệt nên img15. Với img16 (nhận).

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...