Tìm m để phương trình img1 có 3 nghiệm.         

A.

 img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Mẹo: lấy máy tính mode+5+4 “giải phương tình bậc 3” Với đáp án A: Thay m=2+0,0001 và m=-2-0,0001, với mỗi m phương trình có 3 nghiệm nên đáp án thỏa mãn. Tương tự thử với đáp án B,C,D thấy không thỏa. 

Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...