Tìm m để hàm số Trac nghiem online - cungthi.vn có 2 cực trị A và B sao cho đường thẳng AB song song với đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn

A. m = 0
B. m = -1
C. m = 3
D. m = 2
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 3 về cực trị của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...