Tìm khối lượng Na2CO3 đủ để làm mềm 200 m3 nước cứng có chứa Ca(HCO3)2 và MgCl2 với nồng độ lần lượt là 162 mg/l và 19 mg/l?

A.

25,44 kg.

B.

24 kg.

C.

24,45 kg. 

D.

24,5 kg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

25,44 kg.

Ca2+  CaCO3

Mg2+  MgCO3

= = nCa2+ = nMg2+= = 240 (ml).

 = 240.106 = 25440 (g) = 25,44 (kg).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...