Tìm khoảng nghịch biến của hàm số: Trac nghiem online - cungthi.vn.

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Giải theo tự luận Hàm số đã cho xác định và liên tục trên: Trac nghiem online - cungthi.vn. Tính Trac nghiem online - cungthi.vn. Bảng biến thiên:
Trac nghiem online - cungthi.vn
Hàm số đã cho luôn nghịch biến trên: Trac nghiem online - cungthi.vnvà Trac nghiem online - cungthi.vn. Giải theo Casio (cách 1: sử dụng chức năng MODE 7) Giải theo Casio (cách 2 : sử dụng chức năng tính đạo hàm Trac nghiem online - cungthi.vn ) Giải theo Casio (cách 3 : sử dụng chức năng MODE 5 INEQ) Phân tích các sai lầm dễ mắc phải của học sinh

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...