Tìm hệ số của img1 trong khai triển thành đa thức của img2.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Ta có: img1 Theo giả thiết suy ra: img2. Vậy hệ số của img3trong khai triển là img4. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...