Tìm hệ số của img1 trong khai triển img2.                         

A.

A. 1711

B.

B. 1287

C.

C. 1716

D.

D. 1715

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn đáp án D

Ta có img1. Hệ số cần tìm là img2.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...