Tìm hàm ý trong câu trả lời của khỉ: "Chuột chù chê khỉ rằng hôi - Khỉ mới trả lời cả họ mày thơm"?

A.

Khen chuột chù thơm.

B.

Khen cả họ nhà chuột chù thơm

C.

Cả họ hàng chuột chù cùng hôi như thế.

D.

Nhắc chuột chù: mình cũng hôi, đừng nên chê người khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cả họ hàng chuột chù cùng hôi như thế.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...