Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số img1:                          

A.

A. img1

B.

B. img1 

C.

C. img1

D.

D. img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

img1  Suy ra img2   

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...