Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số img1 trên img2   

A.9
B.2
C.img1 
D.0
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Phân tích:  img1  img2 nên hàm số tăng trên từng khoảng xác định img3 và img4; do đó tăng trên img5. Vậy img6. Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...