Tìm giá trị của tham số img1 để phương trình img2 có hai nghiệm trái dấu.

A.

A : img1

B.

B : img1 hoặc img2.

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi img1 img2.  

 

Đáp án đúng là  A        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...