Tìm điểm img1 với img2 nằm trênimg3 và cách img4 một khoảng bằngimg5. Giá trị của img6

A.

A : 3

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : 1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1. Ta có: img2 img3 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...