Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số img1.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. img2. Cách 1: img3.

  Cách 2: img4. img5 điểm cực đại. img6. img7.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...