Tìm img1 để hàm sốimg2 đồng biến trên khoảng img3  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta cóimg1. Do đó: Hàm số nghịch biến trên khoảng img2 khi và chỉ khi img3img4.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...