Tìm img1 để đồ thị :img2 có điểm mà tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng img3.

A.

 img1         

B.

img1         

C.

img1         

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Để tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với đthẳng img1 khi và chỉ khi img2 hay img3 có nghiệm img4. Đáp số: img5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...