Tìm chu kì img1 của hàm số img2                                 

A.

A. img1

B.

B. img1

C.

C. img1

D.

D. img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hàm số img1 tuần hoàn với chu kì img2. Áp dụng: Hàm số img3 tuần hoàn với chu kì img4  Hàm số img5 tuần hoàn với chu kì img6 Suy ra hàm số img7 tuần hoàn với chu kì img8 Chọn B. Nhận xét. img9 là bội chung nhỏ nhất của img10img11   

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...