Tìm chu kì bán rã của rađôn? Biết rằng sau thời gian một ngày đêm thì trong 2.106 nguyên tử ban đầu có 35.104 nguyên tử bị phân rã:

A.

2,6 ngày đêm.

B.

3,6 ngày đêm.

C.

3,4 ngày đêm.

D.

4,8 ngày đêm.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...