Tìm chu kì bán rã của rađôn? Biết rằng sau thời gian một ngày đêm thì trong 2.106 nguyên tử ban đầu có 35.104 nguyên tử bị phân rã:

A.

2,6 ngày đêm.

B.

3,6 ngày đêm.

C.

3,4 ngày đêm.

D.

4,8 ngày đêm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3,6 ngày đêm.

Theo đầu bài, ta có: Số hạt nhân nguyên tử ban đầu: N0 = 2.106 hạt.

Số hạt bị phân rã: ΔN = 35.104 hạt.

Số hạt còn lại sau khi phân rã là: N = N0 – ΔN

Áp dụng định luật phóng xạ: 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...