Tìm câu sai trong số những câu dưới đây:

A.

Tia α là hạt nhân nguyên tử  được phóng ra từ hạt nhân các nguyên tử với vận tốc v = 107 (m/s). Tia α bị lệch đi trong điện trường và từ trường gây ion hóa môi trường, có tính đâm xuyên yếu.

B.

Phóng xạ là hiện tượng tự phát, ngẫu nhiên. Hạt nhân nguyên tử khi phóng xạ thì phóng ra các bức xạ α, β+, β, γ và biến đổi thành hạt nhân khác.

C.

Tia β là các electron mang điện tích e, tia β+ là các prôton mang điện tích e+. Chúng được phóng ra từ các hạt nhân với vận tốc c, bay xa hàng trăm mét, không bị lệch trong điện trường và từ trường.

D.

Tia γ là sóng điện từ có bước sóng từ 10-12 đến 10-15 (m), truyền đi với vận tốc ánh sáng, bị lệch trong từ trường, đâm xuyên và gây iôn hóa môi trường rất mạnh, có hại đối với con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phóng xạ là hiện tượng tự phát, ngẫu nhiên. Hạt nhân nguyên tử khi phóng xạ thì phóng ra các bức xạ α, β+, β, γ và biến đổi thành hạt nhân khác.

Đây là câu SAI. Hạt nhân của nguyên tử  được tạo nên từ 88 nơtron và 226 – 88 = 138 prôton nên mang điện tích là +138 (e).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...