Tìm câu phát biểu đúng trong số các câu dưới đây:

A.

Dùng máy biến thế A để giảm hiệu điện thế từ 35 (kV) xuống 6 (kV), máy biến thế B để giảm hiệu điện thế từ 6 (kV) xuống 220 (V). Tỉ số vòng của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp ở máy A gấp 2,15 ở máy B.

B.

Máy biến thế dùng để thắp đèn ngủ loại 12V – 0,5A trong nhà dùng nguồn điện 120 (V) gọi là máy hạ thế. Cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp khi đó là 5 (A).

C.

Máy biến thế dùng trong điện phân nhôm phải là máy mà cuộn sơ cấp có nhiều vòng dây loại có đường kính nhỏ so với cuộn thứ cấp.

D.

Cuộn dây thứ cấp của máy biến thế hạ thế là cuộn dây có ít vòng dây hơn và có đường kính dây lớn hơn so với cuộn dây sơ cấp vì cường độ dòng điện trong cuộn dây này lớn hơn trong cuộn sơ cấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cuộn dây thứ cấp của máy biến thế hạ thế là cuộn dây có ít vòng dây hơn và có đường kính dây lớn hơn so với cuộn dây sơ cấp vì cường độ dòng điện trong cuộn dây này lớn hơn trong cuộn sơ cấp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...