Tìm các số thực a,b,c để phương trình (ẩn z) img1 nhận img2img3 làm nghiệm.         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: img1 là nghiệm suy ra img2

img3 là nghiệm suy ra img4

Từ hai điều này ta có hệ img5  .

 Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...